Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
33 17 Schválení usnesení XVII. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16 středa 21. června 2017
32 17 Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích v Radotíně středa 21. června 2017
31 17 Informace o činnosti odborů ÚMČ, příspěvkových organizací a organizačních složek MČ středa 21. června 2017
30 17 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 95/1 mezi oprávněnou společností Pražská vodohospodářská společnosti a.s. Žatecká 110/2, Praha 1 a povinnou MČ Praha 16 pro účely vstupu a vjezdu na pozemek středa 21. června 2017
29 17 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 2610/4 mezi povinnou MČ Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s. Svornosti 3199/19a, Praha 5 středa 21. června 2017
28 17 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemen k tíži pozemků parc. č. 1630/1, 1630/13, 1641/1, 2573 a 2574/1 mezi oprávněnou společností PREdistribuce a.s, Svornosti 3199/19a, Praha 5 a povinnou MČ Praha 16 pro účely umístění a provozování kabelového vedení středa 21. června 2017
27 17 Záměr směny částí pozemků parc. č. 1435 a 2511/19 ve vlastnictví hl.m. Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc. č. 2511/23 a pozemek parc. č. 2547/2 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela sv. Petra a Pavla, Praha - Radotín středa 21. června 2017
26 17 Záměr směny pozemku parc. č. 2628/B ve vlastnictví hl.m. Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za pozemek parc. č. 2348/A ve vlastnictví manž. Romana a Romany Váchových, Rudná u Prahy středa 21. června 2017
25 17 Záměr směny pozemku parc. č. 2604/8 ve vlastnictví hl.m. Prahy se svěřenou správou nemovitostí MČ Praha 16 za pozemek parc. č. 1643/22 v podílovém spoluvlastnictví Ing. Sylvy Mackové, Praha - Radotín a JUDr. Daniela Rajchrta, Praha - Radotín středa 21. června 2017
24 17 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2286/16 pod garáží panu Martinu Slavíkovi, Praha - Radotín středa 21. června 2017
23 17 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2286/16 pod garáží paní Anně Stejnerové, Praha - Radotín středa 21. června 2017
22 17 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2286/14 pod garáží panu Jindřichu Šalomovi, Praha - Radotín středa 21. června 2017
21 17 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2286/14 pod garáží panu Jaroslavu Vejnarovi, Praha - Radotín středa 21. června 2017
20 17 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2286/14 pod garáží panu Jaroslavu Panenkovi, Praha - Radotín středa 21. června 2017
19 17 Záměr prodeje pozemku parc. č. 1138/4 pod garáží paní Anně Vranešičové, Praha - Radotín středa 21. června 2017
18 17 Záměr prodeje pozemku parc. č. 1138/3 pod garáží panu Jaroslavovi Šilhánkovi, Praha - Radotín středa 21. června 2017
17 17 Záměr prodeje pozemku parc. č. 1108/107 pod garáží panu Bc. Bohumírovi Špryňarovi, Praha - Radotín středa 21. června 2017
16 17 Záměr prodeje pozemku parc. č. 333/4 manž. Pavlovi a Miroslavě Tůmovým, Praha - Radotín a Ing. Martině Tůmové, Praha 4 za cenu určenou znaleckým posudkem středa 21. června 2017
15 17 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2286/1 spolku JINDRA, Radkovská 1015/4, Praha - Radotín středa 21. června 2017
14 17 Návrh na koupi stavby bez čp/če - garáže ve vlastnictví pana Petra Vondráčka, Praha - Radotín na pozemku parc. č. 949/3 za cenu stanovenou znaleckým posudkem středa 21. června 2017
13 17 Uzavření smlouvy o koupi pozemku parc. č. 2286/27 pod garáží mezi prodávající MČ Praha 16 a Tomášem Stříhavkou, Praha - Radotín středa 21. června 2017
12 17 Uzavření smlouvy o koupi pozemku parc. č. 1706/11 mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícími manž. Václavem Polákem a Jiřinou Polákovou, Praha - Radotín středa 21. června 2017
11 17 Uzavření smlouvy o koupi pozemku parc. č. 357/64 mezi prodávající MČ Praha 16 a kupující společností Hugo Invest, s.r.o., Choceradská 3298/36, Praha 4 středa 21. června 2017
10 17 Uzavření smlouvy na prodej pozemku parc. č. 17/6 mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím Družstvem Výpadová, Výpadová 101/5, Praha - Radotín středa 21. června 2017
9 17 Návrh Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod pozemku parc. č. 1783/4 do vlastnictví hl.m. Prahy a svěřené správy nemovitostí MČ Praha 16 středa 21. června 2017
8 17 Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 29.5.2017 středa 21. června 2017
7 17 Zápisy z jednání Finančního výboru ze dne 24.4., 22.5. a 19.6.2017 středa 21. června 2017
6 17 Zrušení Fondu rezerv MČ Praha 16 středa 21. června 2017
5 17 Úprava rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 středa 21. června 2017
4 17 Informace o hospodaření MČ Praha 16 v období 01-04/2017 středa 21. června 2017
123