Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
27.04.201712.05.2017
Veřejná vyhláška Radotín Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení dopravního značení na nově vybudované účelové komunikaci (při ul. Strážovská) obsluhující novou bytovou zástavbu.
26.04.201711.05.2017
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 357/32 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 357/32, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Radotín, zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, za účelem umístění reklamního plakátu. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 19. 4. 2017 usnesením č. 974/2017.
26.04.201711.05.2017
Výzva Dostihová - Strakonická - Protihlukové opatření Praha 5 - Velká Chuchle, při komunikaci Strakonická, Dostihová
21.04.201707.05.2017
Veřejná vyhláška - Hrouda Roman, nar. 1948 Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
20.04.201705.05.2017
Opatření Na Cikánce Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Cikánce, spočívající v umístění přenosného dopravního značení zakazujícího vjezd do oblasti "Cikánka - K Zadní Kopanině" z důvodu sesuvu skalního masivu.
19.04.201704.05.2017
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2286/24 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu pozemku parc.č. 2286/24, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Radotín, zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 5. 4. 2017 usnesením č. 959/2017.
19.04.201704.05.2017
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 963/1 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 963/1, ostatní plocha, zeleň o výměře 1114 m2 v k.ú. Radotín, zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 5. 4. 2017 usnesením č. 961/2017.
19.04.201704.05.2017
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2286/14 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2286/14, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Radotín, zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 5. 4. 2017 usnesením č. 958/2017.
13.04.201728.04.2017
Opatření obecné povahy KÚK Radotín Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel z důvodu komplexní údržby komunikací 2017
13.04.201728.04.2017
Opatření obecné povahy K Průhonu Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ulici K Průhonu z důvodu kompletní rekonstrukce komunikace
13.04.201728.04.2017
Opatření obecné povahy Starochuchelská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ulici Starochuchelská z důvodu stavby přípojky vody a kanalizace pro pozemek č. parc. 300/2 k.ú. Velká Chuchle
13.04.201728.04.2017
Opatření obecné povahy U Malé řeky, Opata Konráda Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel z důvodu natáčení TV seriálu v ul. U Malé řeky a Opata Konráda
12.04.201727.04.2017
Záměr prodeje pozemků parc.č. 100/4, 155/3 a 226/20 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemků parc.č. 100/4, 155/3 a 226/20 v k.ú. Radotín zapsaných na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 22. 2. 2017 usnesením č. 903/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 29. 3. 2017 usnesením č. XVI/13/17.
12.04.201727.04.2017
Záměr prodeje pozemku parc.č. 17/6 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 17/6 v k.ú. Radotín zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 8. 3. 2017 usnesením č. 922/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 29. 3. 2017 usnesením č. XVI/14/17.
12.04.201727.04.2017
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 357/63 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 357/63 v k.ú. Radotín o výměře 53 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 8. 2. 2017 usnesením č. 890/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 29. 3. 2017 usnesením č. XVI/18/17.
12.04.201727.04.2017
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1706/1 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1706/1 v k.ú. Radotín o výměře 54 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 25. 1. 2017 usnesením č. 867/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 29. 3. 2017 usnesením č. XVI/17/17.
12.04.201727.04.2017
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1060 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1060 v k.ú. Radotín o výměře cca 627 m2 (přesnou výměru určí geometrický plán) zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 22. 2. 2017 usnesením č. 912/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 29. 3. 2017 usnesením č. XVI/16/17.
12.04.201727.04.2017
Záměr prodeje dvou částí pozemku parc.č. 2286/10 v k.ú. Radotín a pozemku parc.č. 2286/23 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje dvou částí pozemku parc.č. 2286/10 v k.ú. Radotín o výměře 4 m2 a 61 m2 a pozemku parc.č. 2286/23 v k.ú. Radotín, zapsaných na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 11. 1. 2017 usnesením č. 853/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 29. 3. 2017 usnesením č. XVI/15/17.
10.04.201710.05.2017
Veřejná vyhláška Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za rok 2016
03.04.201705.05.2017
Grantový program Grantový program hl. m. Prahy pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy
29.03.201729.04.2017
oznámení KÚ Oznámení KÚ o dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú.Lysolaje
06.03.201731.12.2017
Schválený rozpočet na rok 2017 Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2017.