Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
20.11.201727.01.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území Městské části Praha 16 Sídla volebních okrsků na území Městské části Praha 16 (Radotín) pro volbu prezidenta České republiky, konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případně pro II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018.
15.11.201730.11.2017
Územní rozhodnutí Protipovodňová opatření v průmyslovém areálu Praha - Radotín Opatření na kanalizaci Praha 5 - Radotín Výpadová
15.11.201730.11.2017
Usnesení "Částečné oplocení pozemků parc.č. 2087/1, 2087/21, 2087/24 v k.ú.Radotín" Praha 5-Radotín, lokalita Višňovka
14.11.201730.11.2017
Návrhy rozpočtů a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací MČ Praha 16 Návrhy rozpočtů na r. 2018 Mateřské školy Praha - Radotín, Školní jídelny Praha - Radotín, Technických služeb Praha - Radotín a Základní školy Praha - Radotín, včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2019 - 2020.
13.11.201729.11.2017
Vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici pokladní/pokladník Kina Radotín. Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 29. listopadu 2017 do 12.00 hodin.
10.11.201727.11.2017
Opatření Na hvězdárně Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Na hvězdárně, Lochkovská a veřejně přístupných účelových komunikacích využívaných pro staveništní dopravu v rámci stavby Vily Chuchle
10.11.201725.11.2017
Rozhodnutí Rekonstrukce komunikace Na Staré, Praha 5 Praha Lahovice
09.11.201724.11.2017
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání "Záchytné parkoviště systému P+R v Radotíně" Praha 5-Radotín
07.11.201722.11.2017
Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) v katastrálních územích v obci Praha: Hlubočepy, Malá Chuchle, Velká Chuchle, Radotín
07.11.201722.11.2017
Územní rozhodnutí "DOPRAVNÍ AREÁL FIRMY VLK" Praha 5-Radotín, Výpadová
06.11.201722.11.2017
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE Městská část Praha 16 vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na koupi pozemku parc.č. 2368/1 v k.ú. Radotín (ostatní plocha se zelení o výměře 4220 m2) a pozemku parc.č. 2368/2 v k.ú. Radotín (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2), vč. stavby č.ev. 2214 (objekt pro rekreaci) jako celku za minimální cenu 3.600.000,- Kč bez DPH (slovy: „Třimilionyšestsettisíc Korun českých“) určenou znaleckým posudkem.
06.11.201730.11.2017
Vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí Technických služeb Praha - Radotín. Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 30. 11. 2017 do 12.00 hodin.
06.11.201722.11.2017
Závěr zjišťovacího řízení Závěr zjišťovacího řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
06.11.201714.12.2017
Grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy na rok 2018 Hlavní město Praha vyhlašuje grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy na rok 2018
06.11.201721.11.2017
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Odboru ekonomického, úsek rozpočtových vztahů. Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 21. 11. 2017 do 12.00 hodin.
06.11.201721.11.2017
Oznámení - zahájení územního řízení o dělení pozemků Rozdělení pozemku parc. č. 2071 v k.ú. Lipence
01.11.201731.01.2018
Nabídka nepronajatých/nepropachtovaných pozemků Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu zveřejňuje nabídku nepronajatých/nepropachtovaných pozemků.
30.10.201716.01.2018
Insolvenční řízení - Ladislav Pučálka Krajský soud v Praze oznamuje, že bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Ladislava Pučálka.
25.10.201704.12.2017
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Odboru sociálního, úsek sociálně právní ochrany dětí. Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 4. 12. 2017 do 12.00 hodin.
23.10.201704.12.2017
Zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 Zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00
16.10.201704.12.2017
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Oddělení evidence obyvatel Odboru občansko správního. Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 4.12.2017 do 12 hodin.
25.08.201722.11.2017
Vyhlášení Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2018 Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č. 1891 ze dne 15.8.2017 vyhlášení Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2018.
06.06.201730.06.2018
Závěrečný účet hospodaření za rok 2016 Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 16 za rok 2016
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.
06.03.201731.12.2017
Schválený rozpočet na rok 2017 Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2017.