Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
20.09.201705.10.2017
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) v katastrálních územích v obci Praha: Hlubočepy, Malá Chuchle, Velká Chuchle, Radotín
20.09.201702.10.2017
Veřejná dražba - firma Ondřej Svoboda oznámení o konání opakované dobrovolné elektronické dražby.
18.09.201725.09.2017
Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 Rada městské části Praha 16 zve občany na řádné XVIII. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, které se koná v pondělí 25. září 2017 od 17.00 hodin ve velkém sále Kulturního střediska Radotín v domě u Koruny.
18.09.201703.10.2017
Opatření Vejvodova Zbraslav Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění přenosného dopravního značení v ulicích U Národní galerie a Zbraslavské náměstí z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků akce Vejvodova Zbraslav
18.09.201704.10.2017
Plán udržitelné mobility Prahy a okolí Ministerstvo životního prostředí zahajuje zjišťovací řízení ke koncepci "Plán udržitelné mobility Prahy a okolí" - případné písemné vyjádření ke koncepci můžete zasílat do 20-ti dnů ode dne zveřejnění na ministerstvo živ. prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (Vršovická 65, 100 10 Praha 10).
15.09.201730.09.2017
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání "DOPRAVNÍ AREÁL FIRMY VLK", Praha 5-Radotín, Výpadová
15.09.201730.09.2017
Rekonstrukce komunikace Na Staré Rekonstrukce komunikace Na Staré
14.09.201721.10.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
14.09.201721.10.2017
Oznámení starosty - nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů Nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
12.09.201721.10.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území Městské části Praha 16 Sídla volebních okrsků na území Městské části Praha 16 (Radotín).
11.09.201725.09.2017
Návrh úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2017 Návrh úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2017 připravený k projednání zastupitelstvem 25.9.2017.
11.09.201727.09.2017
Oznámení o zrušení veřejné soutěže MČ Praha 16 ruší veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na koupi pozemků v k.ú. Radotín.
11.09.201726.09.2017
Opatření Plánická Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu stavby kanalizační přípojky v ulici Plánická v Praze 16
11.09.201726.09.2017
Opatření Romana Blahníka a Pod Havlínem Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu stavby komunikace a odvodnění v ul. Romana Blahníka a Pod Havlínem v Praze - Zbraslavi.
11.09.201726.09.2017
Opatření Radotínské burčákobraní Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikací spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu zajištění bezpečnosti účastníku akce Radotínské burčákobraní v ul. Václava Balého, nám. Sv. Petra a Pavla a Loučanská, v Praze 16
08.09.201726.09.2017
Oznámení o projednání výsledků kontroly výkonu samostatné působnosti Projednání uvedené kontroly se uskuteční na jednání Zastupitelstva městské části Praha 16 konaném dne 25.9.2017 od 17 hodin v Kulturním středisku Radotín, náměstí Osvoboditelů 44, Praha-Radotín
25.08.201703.10.2017
Dražební vyhláška_ing. Tomáš Hedánek Vydání usnesení o nařízené dražbě
25.08.201722.11.2017
Vyhlášení Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2018 Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č. 1891 ze dne 15.8.2017 vyhlášení Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2018.
03.08.201731.10.2017
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu/pachtu Státní pozemkový úřad nabízí pozemky k pronájmu nebo pachtu
31.07.201726.09.2017
Dražební vyhláška - Karel Hauzer Zahájení elektronické dražby je stanoveno na den 26.09.2017 v 12:00 hodin.
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.
06.03.201731.12.2017
Schválený rozpočet na rok 2017 Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2017.