Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
16.03.201804.04.2018
Veřejná vyhláška - Robert Bihári, nar. 1972 Veřejná vyhláška- usnesení o ustanovení opatrovníka
15.03.201830.03.2018
Výzva a usnesení "BYTOVÉ DOMY RADOTÍN A, B" Praha 5-Radotín, mezi komunikacemi U Jankovky, Věštínská a Vrážská
14.03.201830.03.2018
Veřejná vyhláška - Kristýna Tokárová, nar.1999 Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka
14.03.201830.03.2018
Veřejná vyhláška - Martin Tokár, nar.1976 Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka
14.03.201830.03.2018
Veřejná vyhláška - Petr Jirák, nar. 1975 Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka
13.03.201827.03.2018
Návrh úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 Návrh úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 připravený k projednání zastupitelstvem 26.3.2018.
13.03.201829.03.2018
Veřejná vyhláška - Jiří Nauš, nar. 1954 Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka
12.03.201828.03.2018
Veřejná vyhláška - Monika Stojková, nar. 1979 Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka
12.03.201828.03.2018
Veřejná vyhláška - Sandra Danišová, nar. 1992 Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka
12.03.201827.03.2018
Opatření K přehradám, Žitavského a V hluboké Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu obnovy kabelů v ulici K přehradám, Žitavského a V hluboké v Praze - Zbraslav.
09.03.201808.04.2018
Zpřístupnění hromadného předpisového seznamu č.j. OF/769/18 Magistrát města Kladno, Odbor finanční - správce místních poplatků oznamuje zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č.j. OF/769/18.
07.03.201823.03.2018
Oznámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí a stavebního řízení Komunikace pro rodinné domy v Praze 5 - Lipence, ulice Boudova
05.03.201820.03.2018
Opatření Chatová Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v Praze 16 z důvodu obnovy vodovodního řadu v ul. Chatová.
05.03.201820.03.2018
Opatření KÚK Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel na místních komunikacích v rámci provádění komplexní údržby komunikací
05.03.201820.04.2018
Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje oznamuje zahájení projednávání návrhů změn 2843/00, 2854/00, 2856/00, 2857/00, 2858/00, 2860/00, 2861/00, 2862/00, 2863/00, 2865/00, 2868/00, 2874/00, 2876/00, 2886/00, 2893/00, 2894/00, 2895/00, 2904/00, 2905/00, 2906/00, 2907/00, 2921/00, 2926/00, 2930/00, 2933/00, 2944/00, 2946/00, 2954/00, 2955/00, 2956/00, 2959/00, 2968/00, 2973/00, 2974/00 ze skupiny celoměstsky významných změn V Územního plánu sdíleného útvaru hl. m. Prahy společným jednáním o návrzích a zveřejnění příslušné návrhové dokumentace.
02.03.201818.04.2018
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje oznamuje zahájení projednávání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy.
21.02.201802.04.2018
Výroční zpráva za rok 2017 Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 16 za rok 2017 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
17.02.201804.04.2018
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje oznamuje zahájení projednávání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy.
25.01.201809.05.2018
Oznámení pokračování územního řízení "Soubor dvou rodinných domů s atelierem a garážemi" Praha 5-Zbraslav, Za Dálnicí
05.01.201831.12.2018
Schválený rozpočet MČ Praha 16 na rok 2018 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 16 č. 5/XIX/2017 dne 18.12.2017.
14.12.201731.12.2018
Schválené rozpočty příspěvkových organizací Schválené rozpočty příspěvkových organizací Mateřská škola Praha - Radotín, Školní jídelna Praha - Radotín, Technické služby Praha - Radotín a Základní školy Praha - Radotín na r. 2018 včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2019 - 2020.
06.06.201730.06.2018
Závěrečný účet hospodaření za rok 2016 Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 16 za rok 2016
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.