Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.
24.05.201711.06.2017
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1717/1 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1717/1, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Radotín o výměře 49 m2 z celkové výměry 2571 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 dne 17. 5. 2017 usnesením č. 1008/2017.
22.05.201706.06.2017
Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání MČ Praha 16 oznamuje záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu č.p. 1071/11, Sídliště, Radotín.
19.05.201705.06.2017
Opatření Centrum Radotín Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění dopravního značení v rámci stavby Revitalizace Centrum Radotín etapa A
19.05.201706.06.2017
Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nám. Osvoboditelů a Vrážská v Praze - Radotíně.
17.05.201702.06.2017
Oznámení (uložení písemnosti-Jan Ornstein) Dřevěný přístřešek se zpevněnou betonovou plochou-parc.č.3021 k.ú.Lipence
17.05.201714.06.2017
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Odboru sociálního, Úsek sociálně právní ochrany dětí. Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 14.6.2017 do 12.00 hodin.
12.05.201729.05.2017
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1578/3 vk.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje závěr pronájmu části pozemku parc.č. 1578/3, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Radotín v ulici Na Viničkách označené jako část A o výměře 270 m2 z celkové výměry 2128 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 dne 3. 5. 2017 usnesením č. 989/2017.
11.05.201709.06.2017
ÚMČ Praha Šeberov - výběrové řízení - pozice ekonom/ekonomka Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice ekonom/ekonomka Úřadu městské části Praha Šeberov.
09.05.201708.06.2017
Projednání návrhu zadání změn VLNY 10 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změn VLNY 10
04.05.201729.05.2017
Hromadný předpisný seznam čj. 3780415/17/2000-11460-108973 Hromadný předpisný seznam čj. 3780415/17/2000-11460-108973 zpřístupněn k nahlédnutí
04.05.201729.06.2017
Dražební vyhláška - M. Smrčina Dražební vyhláška o provedení další elektronické dražby nemovité věci - M. Smrčina
28.04.201729.05.2017
Oznámení stavebního záměru-certifikát autorizovaného inspektora Praha-Radotín, Zbynická 584/6, Úpravy provozního areálu, změna ubytovacích jednotek na byty
28.04.201729.05.2017
VV - oznámení Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00 Územního plánu MHMP
28.04.201729.05.2017
VV - oznámení Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z2440/00 Územního plánu MHMP
06.03.201731.12.2017
Schválený rozpočet na rok 2017 Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2017.