Záměr směny pozemků v k.ú. Radotín

MČ Praha 16 oznamuje záměr směny pozemků parc.č. 1470/4 v k.ú. Radotín a parc.č. 1470/5 v k.ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za pozemek parc.č. 2554/1 v k.ú. Radotín a část pozemku parc.č. 1470/2 v k.ú. Radotín. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 21. 2. 2018 usnesením č. 1324/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 26. 03. 2018 usnesením č. XX/20/18.

Zveřejněno: 12.04.2018 – Stanislava Rašková ; Přečteno 192 x
Vytisknout