Záměr směny pozemků v k.ú. Radotín

MČ Praha 16 oznamuje záměr směny části pozemku parc.č. 2628/1 v k.ú. Radotín označené jako pozemek parc.č. 2628/C v k.ú. Radotín ve vlastnictví Hl. města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za část pozemku parc.č. 2310 v k.ú. Radotín označenou jako pozemek parc.č. 2310/B v k.ú. Radotín s kompenzací z důvodu rozdílné výměry směňovaných částí pozemků ve formě převodu části pozemku parc.č. 2087/79 v k.ú. Radotín z vlastnictví Hl. města Prahy a svěřené správy nemovitostí MČ Praha 16 ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 2310 v k.ú. Radotín. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 10. 1. 2018 usnesením č. 1273/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 26. 3. 2018 usnesením č. XX/21/18.

Zveřejněno: 12.04.2018 – Stanislava Rašková ; Přečteno 302 x
Vytisknout