Záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 89/2, 91/3, 2540 a celého pozemku 93/2 v k.ú. Radotín

MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 89/2, ostatní plocha o výměře 36 m2, části pozemku parc.č. 91/3, zahrada o výměře 42 m2, části pozemku parc.č. 2540, ostatní plocha o výměře 15 m2 a celého pozemku parc.č. 93/2, ostatní plocha o výměře 17 m2 v k.ú. Radotín vlastníkům nemovitých věcí parc.č. 88, 89/1 a 91/2 v k.ú. Radotín. Tento záměr pronájmu pozemků byl schválen Radou Městské části Praha 16 revokací usnesení č. 568a/2016 ze dne 26. 10. 2016 usnesením č. 568b/2016 ze dne 23. 8. 2017.

záměr pronájmu (pdf, 282 kB)

Zveřejněno: 05.09.2017 – Stanislava Rašková ; Přečteno 529 x
Vytisknout