Záměr prodeje pozemku parc.č. 1118/36 v k.ú. Radotín

MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 1118/36 v k.ú. Radotín zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 19. 7. 2017 usnesením č. 1078/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 25. 9. 2017 usnesením č. XVIII/16/17.

záměr prodeje (pdf, 112 kB)

Zveřejněno: 09.10.2017 – Stanislava Rašková ; Přečteno 387 x
Vytisknout