Záměr prodeje nebytové jednotky v objektu Sídliště č.p. 1600 v k.ú. Radotín

MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje nebytové jednotky v objektu Sídliště č.p. 1600 (1. podzemní podlaží, 1. nadzemní podlaží) v k.ú. Radotín zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 13. 9. 2017 usnesením č. 1132/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 25. 9. 2017 usnesením č. XVIII/12/17.

záměr prodeje (pdf, 208 kB)

Zveřejněno: 09.10.2017 – Stanislava Rašková ; Přečteno 361 x
Vytisknout