Vyhlášení výběrového řízení

Úřad městské části Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 16
vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici:
REFERENT/REFERENTKA ÚSEKU VÝSTAVBY ODBORU VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU
Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha 16
Termín nástupu: 2.10.2017
Platová třída: 9.-10. (v závislosti na splnění kvalifikačních požadavků)

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

1)  Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.
2)  Další stanovené podmínky:

a)  kvalifikační požadavky vzdělání a praxe dle ustanovení § 13a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:

    • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,
    • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
    • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví,

b)  znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba),

c)  řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič),

d)  psychická odolnost, vysoká flexibilita, spolehlivost, pečlivost a příjemné vystupování. 

Výhoda:

a)  praxe ve veřejné správě,
b)  znalost správního řádu, stavebního zákona a souvisejících právních předpisů. 

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:

a)  údaje stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona,

b)  strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona,

c)  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona,

d)  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona, případně ověřená kopie dokladu o dosažení požadovaného vzdělání,

e)  doklad o prokázání příslušné praxe v oboru stavebnictví v případě vyššího odborného vzdělání v oboru stavebnictví, nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví. 

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 18. září 2017 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202,
další informace: Ing. Lenka Böhmová, tel.: 234 128 260.

Praha 23. srpen 2017

Ing. Pavel Jirásek
tajemník Úřadu městské části Praha 16

Zveřejněno: 23.08.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 339 x
Vytisknout