Vyhlášení výběrového řízení

Výběrové řízení - odbor sociální, úsek sociálně právní ochrany dětí

Úřad městské části Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 16
vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici:
REFERENT/REFERENTKA ODBORU SOCIÁLNÍHO, ÚSEK SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (KURÁTOR PRO DĚTI A MLÁDEŽ)

Pracovní poměr na dobu: URČITOU – po dobu mateřské, příp. rodičovské dovolené
Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha 16
Termín nástupu: 1. 9. 2017
Platová třída: 10.

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:
1) Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.
2) Další stanovené podmínky:
a) vzdělání vysokoškolské sociálního směru nebo vyšší odborné sociálního směru, případně absolvování
akreditovaných vzdělávacích kurzů, vše dle ustanovení § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění
b) komunikační schopnosti (formulace textů, znalost pravopisu)
c) znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba)
d) psychická odolnost, vysoká flexibilita, spolehlivost, pečlivost a příjemné vystupování.

Výhody:
a) praxe ve veřejné správě
b) praxe v sociální oblasti
c) řidičské oprávnění skupiny B.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:
a) údaje stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona
b) strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona
d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona, případně ověřená kopie dokladu o dosažení požadovaného vzdělání.


Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00 nejpozději do 23. srpna 2017 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.
Další informace: Mgr. Jitka Stejskalová, tel.: 234 128 310.

Praha 1. srpen 2017
Ing. Pavel Jirásek
tajemník Úřadu městské části Praha 16
Zveřejněno: 01.08.2017 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 386 x
Vytisknout