• Rozhodnutí

  23.08.2017 / "Revitalizace panelového domu", Praha - Radotín č.p. 1365, nám. Osvoboditelů 4
 • Opatření Jízda historických vozidel

  21.08.2017 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků Závodu historických vozidel Zbraslav - Jíloviště v ul. Zbraslavské nám. Elišky Přemyslovny, Na Baních a dalších komunikacích dotčených akcí vč. komunikace Strakonická.
 • Opatření Chatová

  21.08.2017 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu stavby přípojky vody a kanalizace v ulici Chatová.
 • Opatření Romana Blahníka

  21.08.2017 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu stavby č. 0100 TV Zbraslav v ul. Romana Blahníka.
 • Opatření Na Krupičárně

  21.08.2017 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Na Krupičárně z důvodu nutné údržby komunikace v souvislosti s dokončovacími pracemi na přilehlých objektech.
 • Opatření Lahovičky

  21.08.2017 / Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení svislého dopravního značení z důvodu zmírnění negativních a nebezpečných vlivů způsobených nežádoucím průjezdem vozidel v ul. K sádkám, Na staré, Ke stanici, K řece, K zahradám a účelové komunikaci NN 793 v Praze 16.
 • Oznámení o pokračování řízení, výzva a usnesení

  17.08.2017 / "Kavárna s galerií a bytem kavárníka", Praha - Velká Chuchle, lokalita Na Hvězdárně, Hvězdářská
 • Opatření cyklostezka A1

  09.08.2017 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení na cyklostezce A 1 (v úseku: Dostihová - cyklostezka A 12), dále v ulici Zbraslavská, Podjezd a V Lázních z důvodu konání sportovní akce „Czech BIGMAN TRIATLON FESTIVAL – PRAHA“,
 • Opatření Pod Akáty

  09.08.2017 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ulici Pod Akáty z důvodu umožnění příjezdu vozidel v rámci stavby rodinného domu na pozemku č. parc. 150 a 151 k. ú. Velká Chuchle
 • Opatření Paškova, Tunelářů

  09.08.2017 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel v ulici Tunelářů a Paškova z důvodu natáčení TV seriálu