Slovo starosty

První dny roku 2017 jsou za námi a mnozí si v nových 365 dnech začali plnit předsevzetí a cíle, která si koncem "starého" roku stanovili. Přeji vám všem, aby nový rok se sedmičkou na konci byl pro nás po všech stránkách úspěšný. To přeji samozřejmě i všem městským částem ze správního obvodu Prahy 16 a jejím zástupcům, aby se podařilo vykonat a zajistit pro občany spoustu potřebných a dobrých věcí. 

Z pohledu radotínské radnice mohu zahájit letošní rok hned několika pozitivními informacemi. Tou první je, že díky dlouhodobě dobrému hospodaření máme v rozpočtu, jenž byl schválen na prosincovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 16, historicky největší objem vlastních investičních prostředků, a to více jak 20 miliónů korun. Díky objemu investicí budeme například dále pokračovat v zateplování objektů městské části, budeme moci vykoupit důležité pozemky například pro pokračování výstavby protipovodňových opatření, řešit další bezpečnostní opatření v dopravě a dofinancovávat projekty, na něž získáme či jsme získali prostředky od Hl. města Prahy nebo státu. 

Již dnes mohu napsat o připravovaných třech velkých a významných akcích, na které jsme v Radotíně získali účelové prostředky. Tou první je v závěrečném kvartálu roku zahájení výstavby nové hasičské zbrojnice, která nahradí ve vnitrobloku za Kulturním střediskem Koruna stávající, z hlediska současných standardů již zcela nevyhovující, objekt pro dobrovolné hasiče. 

O letních prázdninách bude zahájeno další navyšování kapacity základní školy v Loučanské ulici. V rámci koncepce rozvoje areálu 2. stupně dojde k budování multifunkční auly s dalšími stavebními úpravami, čímž dojde k navýšení o dalších šedesát míst a dva nové prostory pro samotnou výuku. Tímto krokem by měla být budoucnost pro umísťování radotínských žáků kapacitně zcela vyřešena. 

Koncem minulého roku Městská část Praha 16 po dlouhodobé snaze získala i důležitou účelovou investici ve výši 28 miliónů Kč na zahájení stavby nové protipovodňové betonové stěny v lokalitě Šárovo kolo. Ta je dimenzována na ochranu místních občanů a jejich nemovitostí proti padesátileté vodě s rezervou na průtoky vyšší. V rámci díla dojde k odbagrování současného valu, který již dávno neplní svoji funkci. Součástí stavby bude i zavedení nové splaškové kanalizace a dojde k rozšíření tělesa komunikace. Vybudováním chodníku dojde k ochraně chodců před kolizními situacemi s auty a cyklisty na zde vedoucí frekventované cyklostezce. Věřím, že se po realizaci bude lidem v Šárově kole žít přeci jen klidněji. Na tři uvedené akce je vázáno získaných "účelových" 63 miliónů Kč. 

V druhé půlce roku 2016 jsme zintenzivnili jednání o dalším pokračování budování technické vybavenosti (splašková kanalizace, plynofikace) s Odborem technické vybavenosti HMP. To, že se více jak dva roky v této záležitosti v Radotíně nic nedělo a máme stále lokality, které nejsou napojeny na moderní infrastrukturu, nás na radnici velice trápí. V současné době se dokončuje dokumentace pro výběr zhotovitele na stavbu ve Zderazské, zbytku Otínské a Lošetické ulici a věřím a udělám pro to maximum, aby Hlavní město Praha tuto stavbu, co nejrychleji vysoutěžilo a zahájilo, a to ještě v letošním roce. Doufám, že i v této záležitosti Vám budu moci dát co nejdříve pozitivní informaci.

Klidné a pohodové dny roku 2017 přeje 


Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Zveřejněno: 19.01.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1850 x
Vytisknout