Usnesení rady č.1133

STA + OMH - záměr prodeje nebytové jednotky 1600/1 (1. podzemní podlaží, 1. nadzemní podlaží) v objektu Sídliště č.p. 1600/15a v k.ú. Radotín ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 kupující společnosti Veolia Energie Praha, a.s., Na Florenci 2116/16, Praha 1 – Nové Město a návrh koupě stavby technického vybavení náměstí Osvoboditelů č.p. 1369 v k.ú. Radotín postavené na pozemku parc.č. 357/33 v k.ú. Radotín od společnosti Veolia Energie Praha, a.s., Na Florenci 2116/16, Praha 1 – Nové Město do vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správy nemovitostí MČ Praha 16

Číslo rady: 76
č. 1133
Ze dne 13.09.2017

rada  s o u h l a s í

s návrhem koupě objektu technického vybavení náměstí Osvoboditelů č.p. 1369 v k.ú. Radotín postavené na pozemku parc.č. 357/33 v k.ú. Radotín od společnosti Veolia Energie Praha, a.s., Na Florenci 2116/16, Praha 1 – Nové Město do vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správy nemovitostí MČ Praha 16.

Zveřejněno: 14.09.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 283 x
Vytisknout