Usnesení rady č.1271

STA + OE - využití finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín k úhradě ztráty způsobené provozem Sběrného dvora

Číslo rady: 84
č. 1271
Ze dne 10.01.2018

rada  s o u h l a s í 

s využitím  finančních  prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Technické služby Praha – Radotín ve výši 649 263,76 Kč k úhradě ztráty způsobené provozem Sběrného dvora.

Zveřejněno: 15.01.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 119 x
Vytisknout