Rada

Rada městské části je výkonným orgánem místní samosprávy. Rada městské části Praha 16 má ve volebním období 2014 - 2018 pět členů - složení rady.

Schůze rady se konají jednou za 14 dní v termínech stanovených pracovním plánem rady. V týdnu, kdy není řádné zasedání rady, se zpravidla konají pracovní zasedání rady.

Jednání rady jsou neveřejná, na webových stránkách jsou zveřejňována usnesení rady.

Zveřejněno: 13.11.2014 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 75313 x
Vytisknout