Program hospodaření s dešťovou vodou

Ministerstvo životního prostředí spustilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí dne 29.5.2017 příjem žádostí na program hospodaření s dešťovou vodou pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů (tzv. Dešťovka). 

Aktuální údaje týkající se programu jsou zveřejněny na webových stránkách Státního fondu životního prostředí: www.dotacedestovka.cz.

Finanční podpora je směřována do tří oblastí:
  1. na akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady,
  2. pro splachování WC a zálivku zahrady a
  3. využití předčištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody.
První oblast týkající se akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady má stanoveno jedno základní kritérium, které se týká omezení dodávek pitné vody z důvodu akutního nedostatku vody ve zdroji pitné vody.

Omezení dodávek vody musí být prokázáno stanoviskem obce či odkazem na veřejně přístupný dokument prokazující omezení dodávek vody od roku 2014.

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16, jako příslušný vodoprávní úřad sděluje všem občanům, žepro katastrální území Radotín, Zbraslav, Lahovice, Velká Chuchle, Malá Chuchle, Lipence a Lochkov v období od roku 2014 do roku 2017 nevydával žádná omezení dodávek pitné vody. Všechna uvedená katastrální území jsou z velké většiny centrálně zásobována z několika zdrojů (Želivka, Kárané), které nejsou postiženy suchem. 
Zveřejněno: 30.05.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 849 x
Vytisknout