Pražané mohou využít dotace z Programu Čistá energie Praha

Modernizovat dosavadní způsob vytápění na ekologičtější varianty, uspořit energii a zlepšit ovzduší v hlavním městě Praze umožňuje dotační Program Čistá energie Praha.

Rada hl. m. Prahy totiž na svém jednání 28. března 2017 schválila vyhlášení dalšího roku Programu Čistá energie, v jehož rámci je možné požádat o dotaci například na výměnu stávajícího neekologického vytápění za ekologické, modernizaci plynového topení, přeměnu lokálních topidel ve prospěch topidel centrálního typu nebo instalaci tepelných čerpadel či solárních kolektorů. Na pokračování Programu Čistá energie Praha je letos vyčleněno 18 milionů korun.

Pro letošní rok jsou výrazně finančně upřednostněny projekty, kde dochází k výměně kamen či kotle na uhlí za ekologický zdroj. Při náhradě kamen může žadatel dostat na 1 byt až 70 000 Kč (maximálně 80 % vynaložených nákladů), při výměně kotle na pevná či kapalná paliva až 50 000 Kč. Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1.9.2016 až 30.9.2017. 

V rámci programu došlo v letošním roce k několika významným změnám: 
  • zúžení okruhu žadatelů o právnické osoby s výjimkou družstev, společenství vlastníků jednotek a městských částí hl. m. Prahy,
  • výrazné navýšení dotace pro náhrady topidel na pevná paliva, 
  • z programu jsou vyloučeni žadatelé, kteří mají možnost získat dotaci z programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, tzv. „Kotlíkové datace Praha“. Jedná se o fyzické osoby, které nahrazují kotel na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě s jednou až třemi bytovými jednotkami ekologickým zdrojem vytápění.
Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 2.5.2017 - 29.9.2017. 

Další informace o pravidlech programu, formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná mezi žadatelem a hl. m. Prahou, jsou k dispozici na webových stránkách http://portalzp.praha.eu a odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na e-mailové adrese: dotace.topeni@praha.eu.

Zveřejněno: 26.04.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 820 x
Vytisknout