Pečovatelská služba Praha - Radotín

 Pečovatelská služba Praha - Radotín                                                                                                
 Adresa K Cementárně 1522/1c, Praha-Radotín 
 Telefon 257 811 994
 E-mail ivana.krasna@praha16.eu
 Vedoucí Mgr. Ivana Krásná
 Právní forma Organizační složka Městské části Praha 16  

Zateplení DPS Na Benátkách, 23.12.2015 Dům s pečovatelskou službou v ulici K Cementárně

Základní informace

Veřejný závazek

Posláním Pečovatelské služby Praha - Radotín je pomoc a zajištění terénní sociální péče v domácnostech občanů spádového území Radotína, Lochkova, Velké a Malé Chuchle, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace.

Tato sociální péči je poskytována ve dvou domech s pečovatelskou službou, K Cementárně 1522/1c a na Benátkách 461 v Radotíně. Prostřednictvím služeb je kompenzována snížená soběstačnost klientů, prodlužováno období jejich relativně nezávislého života v prostředí, které je jim vlastní. Péčí se oddaluje nutnost ústavního zaopatření.

Žádost o umístění do Domu s pečovatelskou službou (pdf, 71,2 kB)

Služby jsou poskytovány seniorům, invalidním občanům, lidem chronicky nebo dlouhodobě nemocným, kteří si vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu nemohou sami zajistit základní úkony péče o vlastní osobu a domácnost. Služba je poskytována i rodinám s dětmi, jejichž sociální situace potřebuje pomoc jiné fyzické osoby. 

Pečovatelská služba není určena osobám, které nespadají do cílové skupiny nebo těm, kteří se odmítnou řídit základními pravidly pečovatelské služby, osobám, které trpí přenosnými chorobami, alkoholismem a drogovou závislostí či osobám s výraznými projevy agresivity vůči zaměstnancům pečovatelské služby.

Cílem pečovatelské služby je zabezpečení základních životních potřeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Dále rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (např. při narození tří a více dětí současně).

Pečovatelská služba preferuje:

 • podporu rozvoje nebo zachování i částečné soběstačnosti klienta po co nejdelší dobu
 • integraci klientů tak, aby mohli být součástí původních vztahů a prostředí
 • spolupráce s dalšími organizacemi a úřady, jejichž odborná pomoc pomáhá k zlepšení situace uživatele
 • podporu běžného způsobu klientů a vytváření příležitosti uplatňování své vlastní vůle

Principy poskytovaných služeb vychází ze standardů kvality sociálních služeb a hlavní zásadou je dodržování základních lidských práv a svobod a etického kodexu Pečovatelské služby Praha - Radotín. Považujeme za důležité respektovat individuální přání, potřeby a osobní cíle uživatele, jeho právo na vlastní rozhodnutí o rozsahu poskytovaných služeb a způsobu života. Nechceme se pokoušet přizpůsobovat naše klienty službám, které poskytujeme. Snažíme se o to, aby služby, které nabízíme, byly přizpůsobeny potřebám klientů.

 • Zaručujeme dodržování práv uživatelů.
 • Zajišťujeme společně s uživatelem naplňování osobních cílů za účelem dosažení soběstačnosti a nezávislosti v maximální možné míře.
 • Dodržujeme individuální přístup.
 • Respektujeme právo na soukromí.
 • Respektujeme důstojnost každého jedince.
 • Podporujeme integraci uživatelů.
 • Respektujeme přirozenou vztahovou síť a podporujeme její udržování.
 • Služba je poskytována kvalifikovaným týmem pracovníků, podporujeme jejich vzdělávání a využívání nových poznatků v oblasti sociálních služeb.

Kde a jak požádat o zavedení služby

O zavedení pečovatelské služby můžete zažádat osobně na adrese K Cementárně 1522/1c, Praha-Radotín, a to od pondělí do čtvrtka v době od 6.45 do 15.30 hod., v pátek od 6.30 do 14.00 hod. nebo telefonicky na těchto kontaktních číslech: 257 811 994, 257 886 788.

Na základě poskytnutých informací a vyplnění Žádosti o poskytnutí pečovatelské služby (pdf, 79 kB) bude s klientem sepsána smlouva o poskytování pečovatelské služby. Pro dotazy a bližší informace lze využít e-mailovou adresu: ivana.krasna@praha16.eu.

Ceník poskytovaných služeb

Platný od 1.6.2018 v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Ceník je schválený usnesením Rady městské části Praha 16 č. 1384/2018.

Rozsah úkonů

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití - 95 Kč/hodina
b) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek - 95 Kč/hodina
c) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík - 95 Kč/hodina
d) pomoc při prostorové orientaci, samostatného pohybu ve vnitřním prostoru - 95 Kč/hodina

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

a) pomoc při běžných úkonech osobní hygieny - 95 Kč/hodina
b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty - 95 Kč/hodina
c) pomoc s celkovou hygienou těla - 95 Kč/hodina
d) pomoc při použití WC - 95 Kč/hodina

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

a) dovoz teplého jídla - 15 Kč/dovoz
     - pro manželské páry a pro klienty z DPS Na Benátkách - 10 Kč/dovoz
b) donáška jídla v DPS K Cementárně - 4 Kč/donáška
c) pomoc při přípravě jídla a pití - 95 Kč/hodina
d) příprava a podání jídla a pití - 95 Kč/hodina

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

a) běžný úklid a údržba domácnosti  - 95 Kč/hodina
b) údržba domácích spotřebičů - 95 Kč/hodina
c) pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování - 95 Kč/hodina
d) donáška vody - 95 Kč/hodina
e) topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva - 95 Kč/hodina
f) běžné nákupy a pochůzky - 95 Kč/hodina
g) velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti - 100 Kč/hodina
h) praní a žehlení osobního nebo ložního prádla - 50 Kč/kg

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

a) doprovod k lékaři, na úřady, instituce a zpět - 95 Kč/hodina

Dále pečovatelská služba poskytuje na požádání úkony, které jsou nad rámec základních činností pečovatelské služby, jsou to tzv. fakultativní pečovatelské úkony:

- doprava klientů automobilem po Praze 16 - 95 Kč/hodina (Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle, Lochkov)

Úkony, které nejsou v tomto přehledu fakultativních činností vyjmenovány, se vždy řeší s vedoucí pečovatelské služby. 

Zveřejněno: 04.01.2013 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 23.07.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 38726 x
Vytisknout