OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 16 a Úřadu Městské části Praha 16. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 16. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.
Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*
*
*
 

*


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Lavička (Marcela 17.05.2017 20:38) – Obecné téma
  Dobrý den, prosím o opravení lavičky na dětském hřišti na Starém sídlišti. Je
  rozlomená a nebezpečně trčí. Děkuji
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 18.05.2017 13:47)
   Vážená paní Marcelo,
   děkujeme za upozornění, podle informace Ing. Marcela Alferiho, vedoucího Technických služeb Praha - Radotín, byla již nebezpečná poničená prkna odstraněna a dojde i k odstranění torza konstrukce. 
 • Otázka: Chodníky na novém sídlišti (Martin Pražský 25.04.2017 18:55) – Výstavba
  DD,
  chtěl bych poprosit o kontakt na osobu zodpovědnou za prováděné práce v rámci oprav chodníků na novém sídlišti. Mám zásadní problém s provedením finálních asfaltových povrchů u zadních vchodů Na Betonce 1360 a 1361. Spádování ploch je provedeno směrem k objektu a obávám se, že při přívalovém dešti může dojít k zatečení do interiéru objektu. Provedené řešení je v rozporu s obecně platnými zásadami navrhování odvodnění ploch okolo objektů, kdy se předpokládá 2% spád směrem od objektu.
  Chtěl bych proto ještě jednou poprosit o zaslání kontaktu na osobu zodpovědnou za provedení prací, případně o zprostředkování schůzky resp. místního šetření, kde by se rozhodlo o návrhu a způsobu nápravy provedeného řešení.
  Předem děkuji
  S pozdravem
  Martin Pražský
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 26.04.2017 13:30)
   Dobrý den, pane Pražský, 
   děkujeme za Váš dotaz, telefonní kontakt na Ing. Pavla Švitorku, vedoucího Odboru místního hospodářství našeho úřadu je 234 128 280. 
   S pozdravem
   Jana Hejrová

 • Otázka: oprava schodiště (Lenka Kudrnová 03.04.2017 8:50) – Výstavba
  Dobrý den,
  už velmi dlouho trvá nevyhovující stav schodiště (schody vedle kolejí , naproti Pizze na zavolanou, směr hřiště). Min. rok schází první, nejnižší tyč u zábradlí, což je velice nebezpečné pro děti. Letos se poškodil obklad schodů.
  Prosím o urychlenou nápravu, hlavně to zábradlí !
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 24.04.2017 15:09)
   Vážená paní Kudrnová,
   děkujeme za Váš dotaz, odpovídá na něj Ing. Pavel Švitorka, vedoucí Odboru místního hospodářství našeho úřadu:
   Na rekonstrukci tohoto schodiště včetně opěrných zdí a zábradlí a rekonstrukce chodníku bylo vyhlášeno výběrové řízení jako na zakázku malého rozsahu (viz portál veřejných zakázek), lhůta pro podání nabídek končí v úterý 25.4. v 10.00 hodin. 
 • Otázka: Parkovací dům - opakovný dotaz (Zdeněk Beránek 20.04.2017 16:20) – Výstavba
  Dobrý den, před časem jsem vznášel dotaz na stav přípravy projektu Parkovacího domu u nádraží a zadání na projekta.

  Můžete mi prosím odpovědět?

  Tedy:
  - v jakém stavu se aktuálně nachází příprava projektu a kdy se předpokládá podání žádosti o územní rozhodnutí?

  - jaké bylo zadání projektantovi domu jehož vizualizace byly publikovány v Novinách Prahy 16 - z čeho vychází potřeba 4 podlažního objektu a jeho navrhovaná plošná výměra ?

  Děkuji, s pozdravem,

  Zdeněk Beránek
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 24.04.2017 11:04)
   Dobrý den, pane Beránku, 
   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Mgr. Miroslav Knotek, zástupce starosty Městské části Praha 16:
   Projekt pro územní povolení se ještě finalizuje, během tohoto týdne bude podána žádost na financování projektu na Pól růstu ČR. V průběhu projednávání došlo k úpravám projektu - stavba se oproti vizualizaci sníží o jedno patro, které bude pod zemí. Kapacita je dána počtem míst, které jsou nyní na stávajícím P+R a odstavné ploše k dispozici, tj. cca 140. Studie parkování v klidu, kterou nechala radnice vypracovat, pak přináší deficit 100 míst, které jsou dnes na odstavné ploše a parkovišti pod Albertem. Tato odstavná plocha je už od počátku úvah o výstavbě Centra Radotín určená k revitalizaci a vytvoření nového centra. Těchto 100 míst se pak promítá do celkového počtu 240 míst. Půdorys stavby je dán současným půdorysem stávajícího P+R. Na sousedních plochách je uvažováno jiné využití. 
   S pozdravem
   Jana Hejrová
 • Otázka: likvidace odpadu (Zdeněk Fiala 07.04.2017 8:38) – Životní prostředí
  Dobrý den, děkuji Vám za odpověď a rád bych doplnil svůj dotaz: je toto pravidlo o vyjmutí této suroviny z provozního řádu ve všech sběrných dvorech, nebo jen v Radotíně? Pokud jen zde v Radotíně, rád bych se zeptal proč?
  Dále bych se rád zeptal, proč tedy není speciální nádoba na tyto odpady součástí sběrného dvora, kdy kontejnery se pravidelně a v časté frekvenci vyvážejí? Kde se dá objednat nádoba na tento vyloučený odpad, kolik stojí její vyvezení, kdo a jak často tuto nádobu vyváží a zda se dá objednat jen na určitou dobu (např. 2 měsíce v roce)?? Závěrem dovolte moji poznámku: pokud navrhujete tento odpad raději likvidovat na pozemcích – zahrádkách, nepovažuji to za šťastné řešení, protože právě tady hrozí zápach a rozšíření hlodavců mezi rodinnými domy daleko více, než ve zřízené (uzavřené) nádobě ve sběrném dvoře. Myslím, že jedním z důvodů fungování sběrných dvorů je právě tomuto zabránit. Děkuji . Fiala
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 07.04.2017 11:31)
   Vážený pane Fialo, 
   děkujeme za Váš podnět, na nějž odpovídá Ing. Marcel Alferi, vedoucí Technických služeb Praha – Radotín, které provozují radotínský sběrný dvůr: 
   V případě padaného ovoce a jiných biologických zbytků, u nichž dochází k rychlému rozkladu (kvašení), zápachu a nebo zapříčiňující (umožňující) množení hmyzu či hlodavců, se nejedná o „vyjmutí“ suroviny z provozního řádu, ale k obecné pravidlo pro nakládání s odpady. 
   V oddíle 7. Provozního řádu Sběrného dvora Praha – Radotín, V Sudech s názvem: Opatření k omezování negativních vlivů areálu sběrného dvora je uvedeno, že: „V areálu sběrného dvora nebudou ukládány odpady, jež by se rozkládaly za vývinu zapáchajících plynů; ukládání bioodpadu vyjma odpadu ze zeleně není povoleno.“ Viz: http://praha16.eu/file/uFl1/Provozni-rad-SD-2016.pdf
   Toto „pravidlo“ platí i jinde viz např. http://www.komwag.cz/odpady/sberny-dvur-hl-m-prahy.
   Sezónní svoz bioodpadu lze objednat na http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/uzavreni-smlouvy-online/ 
   S pozdravem
   Jana Hejrová

 • Otázka: Kontejnery a záhadná stavba (Jan 30.03.2017 15:54) – Výstavba
  Dobrý den, chtěl bych vědět, kdy budou konečně zprovozněny nové podzemní kontejnery. Také bych rád věděl, co probíhá za stavbu v ulici Věštínská u hot. domu a u nabíjecí stanice naproti. Děkuji
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 31.03.2017 14:41)
   Vážený pane Jene,
   prvá tři stanoviště budou zprovozněna v sobotu 1.4., zbývající dvě v pondělí 1.5. (viz text). U hotelového domu se buduje technická rozvodnice sítě CETIN ( Česká telekomunikační infrastruktura a.s.).
 • Otázka: bioodpad (Zdeněk Fiala 30.03.2017 16:04) – Obecné téma
  Dobrý den. Rád bych se zeptal, kam je možno odvážet bioodpad - spadaná letní jablíčka, která podléhají velmi rychle zkáze dřív, než je možno je zpracovat. Jedná se mi o množství z jednoho stromu ze zahrady. Ve sběrném dvoře tyto plody nechtějí odebírat, přestože ve všeobecných podmínkách o likvidaci bioodpydu jsou plody z ovocných stromů do této kategorie zahrnuty. Děkuji. Fiala
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 31.03.2017 10:03)
   Dobrý den, pane Fialo, 
   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Ing. Marcel Alferi, vedoucí Technických služeb Praha – Radotín, které provozují radotínský sběrný dvůr: 
   Máte pravdu, padaná jablka opravdu patří do kategorie bioodpadu. Bohužel tyto přezrálé, nemocné a nebo nahnilé plody jsou příčinou výrazného zápachu a zvýšeného výskytu obtížného hmyzu. Taktéž není možno z těchto důvodů na sběrný dvůr ukládat staré pečivo a jiné potraviny. Z důvodu ochrany před rozmnožením hmyzu, hlodavců a ptáků jsou tyto odpady vyloučeny ze všech přijímaných odpadů a toto pravidlo je zakotveno ve schváleném provozním řádu sběrného dvora.
   Jako nejschůdnější řešení Vaší situace proto považuji kompostování padaných jablek u Vás na zahradě, případně pořízení vlastní sběrné nádoby na bioodpad.
 • Otázka: Úprava chodníku (Jan 20.03.2017 17:54) – Výstavba
  Dobrý den, rád bych se zeptal, zda je možné rozšířit chodník v ulici V. Balého podél obchodu Sapeli. Chodník je tam poměrně úzký a lidé si již vyšlapali cestu i vedle něj (viz přiložené foto). Děkuji
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 29.03.2017 14:41)
   Dobrý den, 
   děkujeme za Váš podnět, na nějž odpovídá Ing. Pavel Švitorka, vedoucí Odboru místního hospodářství našeho úřadu: 
   V současné době připravujeme komplexní úpravu komunikace Václava Balého (od přechodu k Horymírovu náměstí až po hlavní budovu radotínské radnice). Vaše připomínku na rozšíření chodníku proto v rámci možností zohledníme. 
   S pozdravem
   Jana Hejrová

 • Otázka: ukliďme Česko 2017 (Kateřina Jiroušková 22.03.2017 11:53) – Životní prostředí
  Dobrý den,
  8.dubna se opět chystá celorepubliková akce ukliďme Česko. Jelikož jsem letos nenašla, že by někdo organizoval úklid v Radotíně, chci se zeptat, zda by město bylo ochotné se do úklidu zapojit a přispět svozem a kontejnerem na odpad. Chtěli bychom zorganizovat úklid kolem cesty na pravém břehu Berounky, kde je i nahlášeno několik černých skládek. Cesta asi není v katastru Radotína, ale pro mnoho lidí je to jediné místo, kam se lze vydat s pejskem a uniknout tak cyklistům, kteří jsou často velmi bezohlední.

  Děkuji za odpověď a budu se těšit na případnou spolupráci.
  Kateřina Jiroušková
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 29.03.2017 14:08)
   Dobrý den, paní Jiroušková,
   děkujeme za Váš dotaz. Naše městská část se nyní pokouší dojednat účast soukromých firem působících v katastru Radotína na likvidaci odpadu pro akci „Ukliďme Česko“. Důvodem tohoto jednání je pokyn z pražského magistrátu, který stanoví, že pro likvidaci odpadu z uvedené akce není možné využít sběrný dvůr hl. m. Prahy.
   Co se týká pravého břehu Berounky, tato část není na radotínském katastru, je tedy nutné, abyste se s tímto požadavkem obrátili na Městskou část Praha - Zbraslav. 
   Děkujeme za pochopení. 
   S pozdravem
   Jana Hejrová
 • Otázka: Místo u řeky (Jan 20.03.2017 18:01) – Výstavba
  Dobrý den, na Místo u řeky 2 byly nedávno instalovány dvě pěkné infotabule. Jsou však umístěny přímo uprostřed zabahněné plochy (časem zeleně) Myslím, že by bylo lepší buď vydláždit k nim nějaký malý chodníček, nebo tabule přesunout blíž k chodníku stávajícímu. A ještě bych rád věděl, kdy bude zveřejněna nějaká vizualizace Místa u řeky 3 (pod zahradnictvím), a kdy bude zahájena stavba. Děkuji
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 21.03.2017 13:58)
   Dobrý den, 
   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Mgr. Miroslav Knotek, zástupce starosty Městské části Praha 16:
   Místo u řeky 2 ještě není dokončeno. Během příštího týdne budou na kamenné desky nainstalovány lavičky a celý prostor bude dále upraven. Vzhledem k tomu, že v blízké budoucnosti dojde k rozšíření cyklostezky, přístupová cesta k infotabulím zatím není řešena. Provizorně proto bude vysypána jemným štěrkem a po úpravě cesty bude definitivně dořešena. Zároveň je připravena výsadba zeleně, jednoho stromu a keřů, a to do svahu nad kameny (tzv. šlapáky) a do svahu kolem cestičky k „Ondřejovi“. Současně by mělo dojít k úpravě starých stromů – dutin a k ořezu větví. 
   Pokračování úpravy prostoru u bývalého zahradnictví je závislé na převedení budovy na městskou část. Městská část schválila záměr odkupu budovy od státu (http://praha16.eu/Schvaleni-kupni-ceny-za-koupi-majetku-v-byvalem-zahradnickem-arealu-budovy-c-p-1296-a-tri-skleniku.html). V současné době záleží na úředním postupu Státního pozemkového úřadu. Městská část zadala vypracování projektové dokumentace na úpravu tohoto prostoru a dokumentace bude kompletní cca v polovině roku.


Vytisknout