OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 16 a Úřadu Městské části Praha 16. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 16. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.
Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*
*
*
 

*


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Zeleň (Aleš 22.09.2017 11:04) – Obecné téma
  Dobrý den,
  fungují ještě v Radotíně Technické služby?
  V letošním roce je vše zarostlé,tráva neposekaná,keře nesestříhané a dětská hřiště neupravená.
  A na to jsme v Radotíně v minulých letech nebyli zvyklí!
  Děkuji
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 22.09.2017 14:34)
   Vážený pane Aleši,
   na Váš dotaz odpovídá Ing. Marcel Alferi, vedoucí Technických služeb Praha - Radotín:
   Technické služby fungují, i když se jejich činnost oproti minulým rokům z organizačních důvodů mírně zpomalila.
   Z hlediska údržby zeleně probíhalo letošní léto nestandardně, střídavé dešťové srážky s teplými dny umožňovaly víceméně neustále bujný růst veškeré vegetace.
   Zeleň je nyní upravována postupně, např. dnes by se měl dokončit sestřih keřů a živých plotů v oblasti starého sídliště. Příští týden se na Váš podnět můžeme, podle klimatických podmínek, soustředit např. na dětská hřiště.
 • Otázka: dotaz BM Securitty (Antonín Kříž 13.09.2017 10:34) – Obecné téma
  Dobrý den,
  děkuji za Vaše vyjádření. Ještě bych měl na Vás tři doplňující otázky.

  1. Je ze strany MČ16 kontrolováno dodržování jmenného seznamu a kontrolována trestní bezúhonnost nasazovaných pracovníků?
  2. Situace Vás pobouřila – proč nebylo učiněno transparentní výběrové řízení na poskytovatele služby?

  3. Informovala MČ16 v některém z jejích používaných komunikačních kanálů o tomto případu ?
  Děkuji
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 21.09.2017 12:56)

   Vážený pane Kříži,
   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Mgr. Karel Hanzlík:
   Od zahájení činnosti bezpečnostní agentury vykonává pořádkovou službu v Radotíně na základě uzavřeného smluvního vztahu (od 1.5.2017) cyklicky stálých pět pracovníků agentury, od nichž byly předloženy výpisy z rejstříku trestů, dokládající jejich bezúhonnost. Tito pracovníci  jsou v každodenním kontaktu a v součinnosti s příslušníky Městské policie hl. m. Prahy. V případě, že by nebylo dodrženo ustanovení smluvního vztahu s MČ, tedy by práci vykonával někdo, kdo nedokladoval svoji trestní bezúhonnost, informaci by kompetentním pracovníkům MČ, na základě domluvy, podala Městská policie hl. m. Prahy. Takové porušení by mohlo znamenat i rozvázání smluvního vztahu.
   Na zajištění bezpečnostních služeb bylo vyhlášeno poptávkové řízení, které vyhrála bezpečnostní agentura BM Security (viz návrh Rady městské části Praha 16 http://praha16.eu/STA-OMH-uzavreni-smlouvy-na-Zajisteni-ostrahy-majetku-a-osob-v-centru-Radotina-s-bezpecnostni-agenturou-BM-Security-K-pristavisti-604-Praha-5-Zbraslav.html), která za definované služby nabídla pro MČ nejvýhodnější cenovou nabídku, tedy nejnižší cenu. Poptávkové řízení se vyhlašuje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu naší městské části, která je zpracována v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách na dodávky a služby.
   O článku, o kterém jste se již zmínil v předchozím dotazu, jsme neinformovali, resp. nepublikovali jsme jej v žádném z našich komunikačních kanálů, a to i z důvodu, že probíhá na základě opačných svědeckých výpovědí odvolací řízení u Obvodního soudu pro Prahu 5.

 • Otázka: Nové schody a okolí (Daniela Šináglová 30.08.2017 16:34) – Obecné téma
  Dobrý den. Nejprve bych chtěla říci, že nové schody a cestička spojující ulici U starého stadionu a Karlickou je velmi pěkně zrekonstruována. Už si to tato část Radotína zasloužila. Ale bohužel "někdo" nedomyslel okolí. Nevím, kdo schválil mulčovací kůru jak ve svahu, kde při prvním větším dešti se bude sesouvat dolů, tak podél cestičky, kde každý pes či nevychovaný člověk který na to stoupne, tak kůra padá na cestu. Tudíž nová krásná cesta je neustále plná kůry. A dále vysazení nového stromku a rostlin. Moc hezké v případě, že by někoho napadlo alespoň v počátcích tyto nové rostliny zalévat. Bohužel už pár dní po otevření byl stromek zcela uschlý a cca třetina rostlin taktéž. Mohu se tedy zeptat, co se s kůrou a uschlými rostlinami (stromkem) bude dělat? Děkuji moc za odpověď, vysvětlení...
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 01.09.2017 15:02)
   Dobrý den, paní Šináglová,
   děkujeme za Váš dotaz. O odpověď jsme požádali Ing. Milana Maleckého z firmy Pragoflora, s. r. o., která výsadbu rostlin a úpravu okolí prováděla:
   Vlivem velkých veder v této lokalitě skutečně došlo k uhynutí některých nově vysazených rostlin. Zálivka je v této lokalitě dosti složitá (cesta je jen pro pěší) a nepodařilo se nám ji včas zajistit. O tomto problému víme. Dnes (31.8.) jsme provedli nejnutnější zálivku, která by vzhledem k předpovídané radikální změně počasí měla zajistit přežití vysazených rostlin. Uhynulé rostliny nahradíme na své náklady během podzimu.
   Použití mulčovací kůry je nezbytné, bez ní by bylo v záhonech velké množství plevelů a hlavně by docházelo k ještě mnohem většímu vysychání půdy a tím k úhynu rostlin, zvláště s přihlédnutím ke komplikované možnosti zálivky. Jakmile se rostliny rozrostou (1 až 2 sezóny), tak kůru zakryjí, dojde k postupnému rozkladu kůry a již nebude potřeba. Do té doby bude nutné v rámci údržby kůru průběžně uklízet a vracet zpět do záhonů.
   Děkujeme za pochopení.
   S pozdravem
   Jana Hejrová
 • Otázka: Uliční cedule (Jan Balhar 31.08.2017 12:42) – Obecné téma
  Dobrý den, rád bych se zeptal, jak postupovat v případě zájmu o výměnu cedule označující ulici. Stav je po letech špatný.

  Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 01.09.2017 10:09)
   Dobrý den, pane Balhare, 
   děkujeme za Váš podnět. V současné době probíhá kontrola uličního značení v celém Radotíně. I Vámi zaslaná tabule je zařazena mezi ty, o jejichž výměnu budeme žádat Magistrát hl. m. Prahy. 
   S pozdravem
   Jana Hejrová
 • Otázka: zahradní bouda (Pavel Lafata 25.08.2017 9:02) – Výstavba
  Dobrý den,
  rád bych se prosím zeptal, pokud bych si na svém pozemku (zahradě) chtěl umístit malou zahradní boudu (na sekačku, nářadí) ze dřeva či plechu rozměr max. 2x2 metry, ale rád bych ji umístil do rohu zahrady těsně k plotu. Vím, že v takovém případě potřebuji souhlas všech okolních vlastníků pozemků. Dále tato bouda nebude mít klasický základ, ale bude jen nějak jednoduše do země ukotvena (pro zabránění převržení větrem apod.). Prosím o radu, jaké náležitosti a povolení je potřeba v takovémto případě získat pro její výstavbu? Je potřeba např. stavební ohlášení či územní rozhodnutí? Jsou případně nějaká závazná specifika, která musí takováto bouda splňovat? (maximální, minimální rozměr, výška, odvod dešťové vody...).Děkuji předem mnohokrát za odpověď.
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 25.08.2017 11:39)
   Dobrý den, pane Lafato,
   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Ing. Markéta Faltová z Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí našeho úřadu:
   V současné době jsou již v platnosti Pražské stavební předpisy (PSP), podle kterých lze při splnění podmínek daných PSP umisťovat stavby až na hranici pozemku. Odstup stavby od hranice se sousedním pozemkem musí být minimálně 3 m. Tento požadavek se neuplatní pro stavbu nebo její část, nepřesahuje-li výšku 3,5 m a délku hrany přiléhající k jednomu sousednímu pozemku 9 m a ke všem sousedním pozemkům 15 m; tyto  podmínky musí být splněny v součtu pro všechny stavby nově umisťované i stávající. Pro drobné doplňkové stavby, pokud stavba splňuje kritéria podle § 103 stavebního zákona, postačí územní souhlas, doplněný souhlasem vlastníků sousedního pozemku. V případě umístění drobné stavby při hranicích se sousedními pozemky je nezbytné doložit požárně bezpečnostní řešení stavby, konkrétně přesah požárně nebezpečného prostoru stavby.
   S pozdravem
   Jana Hejrová

 • Otázka: BM SECURITY (Antonín Kříž ml. 16.08.2017 20:55) – Obecné téma
  Vážení, tímto žádám o vyjádření ke zprávě ČTK (viz odkaz dole), kdy 2 zaměstnanci Vámi najaté bezpečnostní agentury (jeden 13x trestně stíhaný a druhý 4x trestně stíhaný) byli odsouzeni za bezdůvodné napadení mladíka v Radotíně.
  V této souvislosti sdělte jaká byla přijata opatření a jaké byly z tohoto konkrétního případu vyvozeny důsledky.
  Zpráva ČTK: https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=445972&sId&mId
  Děkuji Kříž ml.
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 21.08.2017 11:21)
   Vážený pane Kříži, 
   na Váš dotaz odpovídá Mgr. Karel Hanzlík, starosta Městské části Praha 16: 
   Abychom mohli podobné politováníhodné případy do budoucna eliminovat byla, po zjištění tohoto incidentu a informace od Policie ČR, do smlouvy s bezpečnostní agenturou, která „zajišťuje ostrahu majetku a osob v centru Radotína“, doplněna klauzule, jejímž obsahem je zdůraznění povinnosti trestní bezúhonnosti u těch pracovníků, kteří budou ostrahu vykonávat. Za tuto záležitost ručí majitel agentury, včetně sankčního postihu neproplacení služby v případě, že by ji vykonávala podobně problematická osoba. S uvedenými členy bezpečnostní agentury její majitel tehdy okamžitě rozvázal pracovní poměr a v Radotíně dále službu nevykonávali. S majiteli bezpečnostní agentury je poslední dva roky rovněž domluveno dodávání jmenného seznamu pracovníků provádějících službu, a to vždy na celý měsíc dopředu. Od inkriminovaného případu do současnosti již žádná podobná situace nenastala.
   Chápeme Vaše rozhořčení nad uvedenou kauzou, i nás vzniklá situace pobouřila. Z hlediska předchozích a aktuálních výsledků práce bezpečnostní agentury, které z hlediska součinnosti s Policií ČR a Městskou policií hl. m. Prahy je v drtivé většině případů vnímána pozitivně, se jednalo o pochybení jednotlivce a jeho chování, nikoliv systému jako takového. 
   Jak asi víte, pane Kříži, obě policejní složky, Městská policie i Policie České republiky, pracují, a to nejen v Radotíně, v tzv. personálním podstavu, bez dostatečného počtu strážníků. Jde tedy o způsob, jak alespoň částečně přispět k vyšší bezpečnosti v Radotíně. Díky pravidelnému monitoringu členů bezpečnostní agentury se v posledních letech především v centrální lokalitě městské části podařilo snížit drobnou trestní činnost a porušování veřejného pořádku (jako je konzumace alkoholu na veřejných místech, kde je na základě obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy stanoven zákaz konzumace). Pravidelnou činnost a monitoring agentury každoročně kvitují, a to i písemně, především provozovatelé živností a obchůdků kolem Vrážské a Věštínské ulice, kteří měli, především se sociálně slabšími spoluobčany, řadu problémů. 
   Děkujeme za pochopení.
   S pozdravem
   Jana Hejrová
 • Otázka: domovní tabulka s č. p. (Pavel Lafata 15.08.2017 13:05) – Výstavba
  Dobrý den,
  prosím o radu, na koho se případně obrátit s výrobou domovní tabulky s č. p. a č. e. v katastru Radotín? Je možné si objednat samostatně smaltovanou tabulku, je případně vydaný nějaký závazný vzor pro Radotín?
  Děkuji Vám předem.
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 17.08.2017 7:59)
   Dobrý den, pane Lafato,
   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Ing. Markéta Faltová z Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí našeho úřadu: 
   Vyhotovení čísel domů na základě objednávky majitele domu provádí např. Smaltovna GAEN, Hlubočepská 32, Praha 5. Další informace týkající se označování ulic, číslování budov a doporučený vzhled tabulek najdete v příloze (soubor pdf, 491 kB).
   S pozdravem
   Jana Hejrová

 • Otázka: Vyhl. o omezení hlučných činností (Vondráčková 08.08.2017 9:03) – Životní prostředí
  Dobrý den,
  prosím o sdělení, jaká obecně závazná vyhláška omezuje provádění hlučných činností o svátcích a v neděli, kdy byla vydána a od kdy platí pro oblast Radotína.
  Děkuji za odpověď, Vondráčková
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 10.08.2017 8:57)
   Dobrý den, paní Vondráčková, 
   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Ing. Jarmila Nováková z Oddělení životního prostředí OVDŽP našeho úřadu: 
   Obecně závazná vyhláška obce, která by omezovala provádění hlučných činností o svátcích a o nedělích, nebyla hlavním městem Prahou vydána. Pro vysvětlení této tématiky dále uvádíme:
   Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech, chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných vnitřních prostorech staveb upravuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
   Pokud by se jednalo o hluk ze stavební činnosti, je možno obrátit se na stavební úřad s dotazem, jak byl hluk ze stavební činnosti řešen při povolování stavby. Jedním z dotčených orgánů při povolování staveb je z hlediska ochrany před nepříznivými účinky hluku Hygienická stanice hlavního města Prahy, která v závazném stanovisku vliv hluku ze stavební činnosti zohledňuje a případně stanoví limitující podmínky pro provádění stavby.
   Pokud se nejedná o hluk ze stavební činnosti, hluk z dopravy, hluk ze stacionárních zdrojů (větrání, vytápění) a další, tedy o činnosti podléhají vyhlášce o ochraně zdraví, spadají případně hlučné činnosti spojené s běžným užíváním bytu, bytového domu, rodinného domu do ochrany soukromého práva (občanský zákoník) a jsou tedy spíše záležitostí vzájemné dohody a ohleduplnosti. 
   S pozdravem
   Jana Hejrová

 • Otázka: Semafory Horymírovo náměstí (Jiří Zelený 03.08.2017 8:46) – Doprava
  Proč semafory od závor a aod místního úřadu nejsou schopny zaregistrovat nejen přijíždějícího cyklistu, ale ani moped? Jsou tudíž tři možnosti. Chovat se jako chodec, čekat na auto ze správného směru nebo jet na červenou. Ani jedno se mi nelíbí.
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 07.08.2017 17:21)
   Vážený pane Zelený,
   na Váš dotaz odpovídá Lenka  Moravcová z oddělení dopravy našeho úřadu:
   Vás podnět byl předán správci světelné signalizace (Eltodo a.s.), který prověří nastavení snímacího zařízení. 
 • Otázka: sekání trávy (Fousová Hana 02.08.2017 14:41) – Obecné téma
  Dobrý den, bude se ještě letos sekat tráva v Radotíně? V mnoha místech je dosti přerostlá.V minulých letech se sekáním problém nebyl, vždy se zeleň pravidelně udržovala.
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 07.08.2017 13:47)
   Vážená paní Fousová,
   na Váš dotaz odpovídá Ing. Marcel Alferi, vedoucí Technických služeb Praha - Radotín:
   Tráva se seká průběžně po celém Radotíně a v sekání se bude pokračovat i po zbytek vegetačního období.


Vytisknout