Noviny Prahy 16


Logo Novin Prahy 16

Informační měsíční zpravodaj pro správní obvod Praha 16 
(pro území Radotína, Zbraslavi, Velké Chuchle, Lipenců, Lochkova)

Vydává Městská část Praha 16
IČ: 00241598
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 14517.

Vychází v nákladu 10 000 výtisků.
Výtisk a distribuce zdarma.
Distribuce do poštovních schránek ve správním obvodu zajištěna prostřednictvím České pošty s.p.
Řídí redakční rada.

Adresa redakce

Úřad městské části Praha 16
Václava Balého 23/3
153 00  Praha - Radotín
e-mail: noviny@praha16.eu  

Složení redakční rady

Šéfredaktor
Mgr. Karel Hanzlík

Redaktoři
Petr Buček
Kateřina Drmlová
Ing. Pavel Jirásek
Mgr. Miroslav Knotek 
Bc. Iveta Krejčí

Grafická výroba
Petr Antoníček (Studio Antoníček)

Inzerce

Příjem inzerce: Věra Peroutková
Telefon: 257 225 946
Fax:  234 128 105
e-mail: noviny@praha16.eu 

Tisk

Grafotechna plus, s.r.o.
Lýskova 1594/33
155 00  Praha - Stodůlky 

Zveřejněno: 22.11.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 95252 x
Vytisknout