• Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1470/5 v k.ú. Radotín

  17.10.2017 / MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu pozemku parc.č. 1470/5, orná půda o výměře 182 m2 v k.ú. Radotín, zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, za účelem realizace a provozování stavby rychlého občerstvení. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 4. 10. 2017 usnesením č. 1154/2017.
 • Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu Zdravotnického zařízení

  17.10.2017 / MČ Praha 16 oznamuje záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu Zdravotnického zařízení Sídliště 1100/32, Praha - Radotín.
 • Záměr prodeje pozemku parc.č. 526/1 v k.ú. Radotín

  09.10.2017 / MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 526/1 v k.ú. Radotín zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 6. 9. 2017 usnesením č. 1119/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 25. 9. 2017 usnesením č. XVIII/13/17.
 • Záměr prodeje nebytové jednotky v objektu Sídliště č.p. 1600 v k.ú. Radotín

  09.10.2017 / MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje nebytové jednotky v objektu Sídliště č.p. 1600 (1. podzemní podlaží, 1. nadzemní podlaží) v k.ú. Radotín zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 13. 9. 2017 usnesením č. 1132/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 25. 9. 2017 usnesením č. XVIII/12/17.
 • Záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/57 v k.ú. Radotín

  09.10.2017 / MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/57 v k.ú. Radotín zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 6. 9. 2017 usnesením č. 1120/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 25. 9. 2017 usnesením č. XVIII/17/17.
 • Záměr prodeje pozemku parc.č. 282/51 v k.ú. Kosoř

  09.10.2017 / MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 282/51 v k.ú. Kosoř zapsaného na listu vlastnictví č. 300 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 19. 7. 2017 usnesením č. 1076/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 25. 9. 2017 usnesením č. XVIII/14/17.
 • Záměr prodeje pozemku parc.č. 1118/36 v k.ú. Radotín

  09.10.2017 / MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 1118/36 v k.ú. Radotín zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 19. 7. 2017 usnesením č. 1078/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 25. 9. 2017 usnesením č. XVIII/16/17.
 • Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2087/68 v k.ú. Radotín

  09.10.2017 / MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2087/68 v k.ú. Radotín o výměře cca 40 m2 zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 19. 7. 2017 usnesením č. 1076/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 25. 9. 2017 usnesením č. XVIII/15/17.
 • Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu/pachtu

  03.08.2017 / Státní pozemkový úřad nabízí pozemky k pronájmu nebo pachtu