• Oznámení záměru pronájmu

    04.12.2018 / Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronajmout prostor sloužící k podnikání v objektu č. p. 1080/20, Sídliště, Praha-Radotín.
  • Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1578/3 v k.ú. Radotín

    03.12.2018 / MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1578/3, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Radotín o výměře 26 m2 z celkové výměry 2128 m2 označené jako část „C“ vlastníkovi zděné garáže postavené na pozemku. Tento záměr byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 21. 11. 2018 usnesením č. 41/2018.
  • Veřejná vyhláška - oznámení

    06.11.2018 / Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2812/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy