• Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2586 v k.ú. Radotín

  08.10.2018 / MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje prodeje části pozemku parc.č. 2586 v k.ú. Radotín o orientační výměře 24 m2, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, vlastníkovi přilehlého pozemku parc.č. 1767/3 v k.ú. Radotín. Tento záměr prodeje byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 29. 8. 2018 usnesením č. 1514/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 19. 9. 2018 usnesením č. XXIII/17/18.
 • Záměr prodeje spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 1892/46v k.ú. Radotín

  08.10.2018 / MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje spoluvlastnického podílu id. 3/5 pozemku parc.č. 1892/46 v k.ú. Radotín, vzniklého dle geometrického plánu dělením pozemku parc.č. 1892/14 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, vlastníkovi stavby garáže na pozemku postavené. Tento záměr prodeje byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 29. 8. 2018 usnesením č. 1513/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 19. 9. 2018 usnesením č. XXIII/16/18.
 • Záměr prodeje spoluvlastnických podílů pozemku parc.č. 1892/43 a 1892/45 v k.ú. Radotín

  08.10.2018 / MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje spoluvlastnických podílů id. 3/5 pozemku parc.č. 1892/43 a 1892/45 v k.ú. Radotín, vzniklých dle geometrického plánu dělením pozemků parc.č. 1892/10 a 1892/14 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, vlastníkovi staveb garáží na pozemcích postavených. Tento záměr prodeje byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 29. 8. 2018 usnesením č. 1512/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 19. 9. 2018 usnesením č. XXIII/15/18.
 • Záměr prodeje spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 1892/2 v k.ú. Radotín

  08.10.2018 / MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje spoluvlastnického podílu id. 3/5 dvou částí pozemku parc.č. 1892/2 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, které jsou označeny jako část D o výměře 22 m2 a část E o výměře 228 m2, vlastníkovi přilehlého pozemku parc.č. 1909 v k.ú. Radotín. Tento záměr prodeje byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 29. 8. 2018 usnesením č. 1510/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 19. 9. 2018 usnesením č. XXIII/13/18.
 • Záměr prodeje spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 1892/2 v k.ú. Radotín

  08.10.2018 / MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje spoluvlastnického podílu id. 3/5 části pozemku parc.č. 1892/2 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, která je označena jako část H o výměře 173 m2, vlastníkům přilehlého pozemku parc.č. 1903 v k.ú. Radotín. Tento záměr prodeje byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 29. 8. 2018 usnesením č. 1511/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 19. 9. 2018 usnesením č. XXIII/14/18.