Klub Radotín

2. Radotínský happening Klubu, 10.6.2011Nízkoprahový klub pro děti a mládež je sociální služba určená dětem a dospívajícím. Pracovníci nízkoprahových klubů poskytují mladým lidem pomoc v obtížných situacích a také formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a aby si byli vědomi potenciálních rizik.

  Klub Radotín   Klub Radotín

Adresa a kontakty:

Klub Radotín, zřizovatel Proxima Sociale, o.s. proxima LOGO
Loučanská 1112/9, 153 00 Radotín (areál ZŠ Loučanská - suterén nové přístavby školní jídelny)
Pracovníci klubu:
Jana Rosulková, e-mail: Rosulkova@proximasociale.cz, telefon: 277 007 285, 777 471 800  
Vladimír Kácha, e-mail: Kacha@proximasociale.cz, telefon: 277 007 285, 777 471 800

facebook

Otevírací doba:

 • pondělí, středa a čtvrtek – 15.00-20.00 hodin
 • úterý od 14.00 do 19.00 hodin, kdy klub funguje jako půjčovna sportovního a volnočasového vybavení a provoz klubu je doplněn terénní prací v ulicích Radotína.

Program

Nízkoprahové kluby

jsou pro dospívající zázemím, možností scházet se s vrstevníky a místem pro vlastní aktivity. Také jsou místem, kde mohou bezplatně vyhledat radu a pomoc. Výraz nízkoprahový znamená "dostupný pro členy cílových skupin".

Cíl

 • pomáhat řešit uživatelům služby obtížné životní situace
 • formou individuálního plánování řešit aktuální situace uživatelů informovat uživatele a zájemce o službu o rizicích spojených s životním stylem v období dospívání podporovat uživatele k aktivnímu a samostatnému řešení svých témat zapojit příslušníky oprávněného okruhu osob do dění v místní komunitě realizovat programy zaměřené na aktivní trávení volného času oprávněného okruhu osob

Okruhem oprávněných osob jsou děti a mládež ve věku 13 – 19 let, mající bydliště zpravidla na Praze 16 v obtížné životní situaci. Ve vybraných případech jsme schopni pracovat individuálně i nad věkový rámec okruhu oprávněných osob.

Uživatel služby / zájemce o službu má právo:

 • bezplatně použít prostor během otevírací doby
 • na kontakt s pracovníkem
 • na informace
 • využít i nevyužít nabídky programů
 • na pomoc, radu
 • na stížnost
 • vybrat si, zda zůstane anonymním uživatelem, nebo poskytne informace o své osobě
 • číst dokumentaci o své osobě

Povinnosti uživatelů

 • respektovat pravidla
 • respektovat pracovníky zařízení

Sociální služby (podpora a pomoc) mohou využívat všichni z okruhu oprávněných osob bezplatně. Výjezdy, pronájem stanů a jiných věcí bezplatné není.

Důvody pro odmítnutí uživatele nebo zájemce o službu:

 • psychiatrické onemocnění v akutní podobě
 • nespadá do okruhu oprávněných osob
 • nedostatečná kapacita zařízení
 • zájemce/uživatel vyžaduje službu, kterou zařízení neposkytuje

Důvody pro ukončení služby ze strany pracovníků:

 • nedodržení minimálních pravidel klubu
 • přesažení limit cílové skupiny (oprávněný okruh osob)
 • dlouhodobá nespolupráce v rámci písemného kontraktu
 • uživatelovo téma překročí profesní možnosti, znalosti pracovníka – uživatel je předán zařízení poskytující potřebné služby – pracovník spolu s uživatelem vydefinují zakázku, která přesahuje možnosti pracovníka, ten nabídne uživateli odpovídající zařízení z regionu případně celé Prahy, pracovník nabídne uživateli pomoc při kontaktování zařízení a vyjednání zakázky mezi uživatelem a novým zařízením, případně uživatele do zařízení doprovodí.

Důvody pro ukončení služby ze strany uživatelů:

 • pominou důvody, proč uživatel vyhledal službu
 • vyřeší se problém
 • přání uživatele
Zveřejněno: 05.06.2014 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 16757 x
Vytisknout