Elektrobus stále v hledáčku

Na loňském Havelském posvícení si radnice i občané z radotínských Viniček vyzkoušeli, jaké by to bylo jezdit malým ekologickým autobusem celou touto dosud dopravně odříznutou oblastí. V poslední době se opakovaně objevují dotazy, proč už elektrobus nejezdí? A děje se vůbec něco?

Celá problematika zavedení midibusu, resp. elektrobusu je rozsáhlejší a komplikovanější, už z důvodu jednání s garantem městské hromadné dopravy v Praze, kterým je Hlavní město Praha, potažmo její společnost Dopravní podnik a.s., jenž by ze svého rozpočtu vhodné přepravní prostředky s požadovanou technologií v řádu několika milionů Kč pořídil. Tento požadavek se musí zohlednit v připravovaných rozpočtech na nadcházející roky.

„Nechceme u lidí vyvolávat plané naděje, ale abychom mohli začít jednat s kompetentními zástupci Hlavního města Prahy (1. náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek a ředitelství Dopravního podniku a.s.) ohledně jejich podpory našemu projektu, museli jsme v praxi zjistit technickou způsobilost a reálnou možnost obsluhy kopcovitých částí Radotína. Současně jsme zájem zavedení elektrobusů na území Radotína prověřili prostřednictvím ankety mezi spoluobčany z Viniček. Anketa, i přes avízovaná dopravní opatření, která by musela na některých místních komunikacích nastat, dopadla jednoznačně pro zavedení podobného modelu,“ vysvětluje složitost problematiky Mgr. Karel Hanzlík, starosta Městské části Praha 16.

„Přes pozitivní závěry ale občané musejí počítat s budoucími nutnými úpravami na komunikacích v naší oblasti, zejména úsekovými omezeními parkování či jednosměrnými ulicemi,“ upozorňuje člen Zastupitelstva městské části Praha 16 a obyvatel Viniček Ing. Petr Šiška, který byl jako předseda Dopravně bezpečnostní komise garantem uskutečněné ankety.

Na základě výstupů z testovacích jízd elektrobusu v době Havelského posvícení 2016 a sumarizovaných výsledků ankety byla zahájena jednání s Hlavním městem Prahou. „Osobně jsem jednal s náměstkem primátorky hl. m. Prahy pro dopravu Petrem Dolínkem ve věci podpory tomuto projektu, který je z hlediska počáteční investice velice náročný. V záležitosti jednáme i se zástupci Dopravního podniku hl. m. Prahy (technický ředitel Ing. Šurovský). V obou případech je pro uvedený model, kdy e-busy budou svážet občany z kopcovitých částí na vlakové nádraží a na vlakové spoje, velké pochopení a podpora,“ uvádí starosta Hanzlík.

Elektrobus by mohl být důležitým spojem mezi vlakovým nádražím a odlehlejšími částmi Radotína, což by mohlo i zásadním způsobem motivovat některé řidiče, aby nechali svoje vozidla doma a využili MHD. V poslední době se totiž ukazuje, že spojení mezi Radotínem a Smíchovským nádražím je výhodnější a jednoznačně komfortnější po železnici. Důvodem je všeobecně známá neutěšená dopravní situace na Strakonické ulici, která se určitě nebude do budoucna lepšit. „Každopádně od zahájení snahy o budoucí zavedení radotínské linky e-busů jsme sdělovali, že se jedná o záměr a budoucí systémové řešení, které je i v návaznosti na zajištění finančních prostředků na nákup těchto ekologických dopravních prostředků a logicky po provedené modernizaci radotínského vlakového nádraží – mělo by být bezbariérové, aby jej mohli využít i starší občané, tělesně handikepovaní nebo maminky a tatínkové s kočárky,“ dodává radotínský starosta.

Modernizace vlakového nádraží bude realizována při připravované optimalizaci železničního koridoru nádraží Smíchov – Beroun státní institucí Správa železniční dopravní cesty, která by dle harmonogramu měla být zahájena v Radotíně na přelomu let 2018 a 2019.

Aktuálně zástupci Městské části Praha 16 připravují konkrétní varianty možných provozních parametrů elektrobusu: jízdního řádu a z něj vyplývajících technických požadavků (tj. zejména režim dobíjení baterií) i nároků na počet vozidel a personální zajištění linky. Tyto údaje budou konfrontovány s dodavateli technologií a „naceněny“ finančně. Vše bude součástí již rozpracovaného komplexního materiálu, jenž bude předložen Radě hlavního města Prahy s žádostí o záštitu a též finanční podporu projektu.

Zveřejněno: 15.11.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1576 x
Vytisknout