• Noční linka 951

  27.04.2017 / V souvislosti se změnami v pražské MHD dojde od 29. dubna k přečíslování nočního autobusu linky 601. Nově půjde o noční spoj s označením 951.
 • Veřejná vyhláška Radotín

  27.04.2017 / Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení dopravního značení na nově vybudované účelové komunikaci (při ul. Strážovská) obsluhující novou bytovou zástavbu.
 • Kontakty projektu MAP Praha 16

  27.04.2017 / Kontakty na garanta projektu, projektového manažera a odborný tým Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro správní obvod Praha 16.
 • Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 357/32 v k.ú. Radotín

  26.04.2017 / MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 357/32, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Radotín, zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, za účelem umístění reklamního plakátu. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 19. 4. 2017 usnesením č. 974/2017.
 • Výzva

  26.04.2017 / Dostihová - Strakonická - Protihlukové opatření Praha 5 - Velká Chuchle, při komunikaci Strakonická, Dostihová
 • Pražané mohou využít dotace z Programu Čistá energie Praha

  26.04.2017 / Modernizovat dosavadní způsob vytápění na ekologičtější varianty, uspořit energii a zlepšit ovzduší v hlavním městě Praze umožňuje dotační Program Čistá energie Praha.
 • Pomoc v mnoha proudech

  26.04.2017 / Jsou lidé mezi námi, ke kterým se štěstěna hned od začátku obrátila zády. O to víc ale stojí za to jim stále pomáhat. Jedním z těchto lidí je patnáctiletá Kristýnka z Radotína.
 • Rezervujte si svůj termín pro nové doklady

  25.04.2017 / Úřad městské části Praha 16 nabízí od Velikonoc novou službu pro občany správního obvodu Praha 16, díky níž se mohou při vyřizování svých záležitostí na Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Odboru občansko správního dopředu pohodlně objednat.
 • Softbalový nábor

  25.04.2017 / Softbalový oddíl Radotínského SK nabírá nové posily. Dívky a chlapci od 7 do 17 let se mohou hlásit každé pondělí a čtvrtek na softbalovém hřišti, které se nachází v ulici U Starého stadiónu v Praze-Radotíně.
 • Dlažky, prošky, olé!

  25.04.2017 / Tradiční radotínský pokřik se vrátil na softbalová hřiště. V sobotu osmého dubna mohutně zazněl areálem Storms Řepy, kde ke svému prvnímu turnaji nastoupily nejmladší naděje softbalového oddílu RSK.