• Zastavení řízení

  16.08.2018 / Stavba č. 0113 TV Lipence, etapa 0015 - K Průhonu, Rekonstrukce ul. Na Lhotkách, část stavby: stavební úpravy stávající komunikace: zřízení a odstranění staveništní komunikace mezi ulicemi Na Lhotkách a Boudova.
 • Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov

  15.08.2018 / Úřad městské části Praha 5, odbor Stavební úřad, oznamuje zahájení územního řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští stavební úřad od ústního jednání.
 • Vychází letní číslo Novin Prahy 16

  15.08.2018 / 15. srpna vychází nejnovější číslo Novin Prahy 16. Radniční zpravodaj s informacemi z jednotlivých městských částí šestnáctého pražského obvodu bude distribuován do poštovních schránek nejpozději do pátku 17. srpna.
 • Opatření Czech BIG MAN TRIATLON

  14.08.2018 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu umístění přenosného dopravního značení v rámci konání sportovní akce Czech BIG MAN TRIATLON
 • Opatření Starochuchelská

  14.08.2018 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Starochuchelská z důvodu krátkodobého stání vozidla v rámci vykládky materiálu na stavbu ZŠ
 • Územní rozhodnutí

  13.08.2018 / Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), úsek km 9,964 - 10,600
 • Zveřejnění nabídky nepronajatých/nepropachtovaných pozemků

  13.08.2018 / Nabídka nepronajatých/nepropachtovaných pozemků
 • Usnesení - odročení dražebního jednání

  13.08.2018 / Soudní exekutor, Mgr. Jan Škarpa rozhodl o odročení dražebního jednání proti povinnému Kuželovi V. a Kuželové Z., nařízeného dne 31.7.2018 usnesením č.j. 206 EX 2117/07-24 ze dne 13.6.201, na neurčito.
 • Volby 2018

  13.08.2018 / Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Společně pro Radotín - TOP 09, KDU-ČSL a SZ
 • Volby 2018

  13.08.2018 / Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - ODS